BRATTBERGARE

- Kabel och Rörgenomföringar -

Säkra genomföringar 

 

SEVA Teknik AB säljer tätningar från MCT Brattberg för kablar och rör. Brattbergare har blivit industristandard på grund av dess höga prestanda och säkerhetsegenskaper. Dessa passiva säkerhetsprodukter har skyddat människor och miljö sedan 1954.


Användningsområde …
 

  • Till sjöss: Kabel- och rörgenomföringar används främst för applikationer i farliga maritima och offshoremiljöer.
  • På mark: Transit för landbaserade applikationer med hög risk och vitala industrier.
  • På tåget: Skräddarsydda transiter för rullande materiel och järnvägsinfrastruktur.
  • Högtryckstätningar: Skräddarsydda högtryckskabel- och rörgenomföringar som ofta används på ubåtar och oljeriggar.
  • Skåp: Multikabelöverföringar för Ex-skåp, servrar, datacenter.
  • Skåp: Multikabelöverföringar för Ex-skåp, servrar, datacenter.
  • EMC: E-seriens EMC ramar och komponenter ger samma tätning som standard MCT Brattberg-systemet men med extra, inbyggt skydd mot EMI, EMP och ESD.

SEVA Teknik AB säljer även

  • Pneumatik

    Pneumatik produkter av högsta kvalitet med kundanpassade cylindrar som specialitet. Leveranstiden på cylindrar upp till 200 mm i diameter är för det mesta inom 1 vecka.