Fastighetsskötsel

- Hur får man till det -

Fastighetsskötsel Brf:er

Visst är det mycket som behöver skötas i en bostadsrättsförening.  Vem vet när det händer något i er fastighet. När bör taket bytas och dräneringen göras om? Hur är det med energioptimeringen och när bör fönsterna bytas? och vad kostar de olika åtgärderna? det är några av alla frågor som tynger en BRF.

Optimal drift

Det finns alltid en rätt tid att göra de olika åtgärderna och timingen är viktig för att få en optimal driftkostnad. Att göra åtgärder för tidigt är slöseri med pengar och att vänta för länge kan få konsekvenser som blir dyra. Om man väntar för länge med en dränering kan det innebära kostsamma fuktskador och att vänta med en energi-optimering så som tilläggsisolering, byte av värmesystem och energislukande tvätt eller torkskåp osv. kan ge onödigt dyr drift. Till detta kommer den kontinuerliga driften med gräsklippning, snöskottning, sandning och utbyte av förbrukningsartiklar. 
 

Hur löser man detta?

Lättaste sätter att lösa detta är att anlita ett proffs på fastighetsskötsel. Helst skall det vara en som inte bara ger goda råd utan även kan genomföra åtgärderna. Eftersom det är många kompetenser som behövs gör man bäst i att anlita en firma som har egen personal till det mesta. Helst skall de även kunna upprätta en komplett underhållsplan om det inte redan finns.

 

Hur hittar du dem

Första steget är att kontakta ett eller flera bolag inom fastighetsförvaltning som är specialiserade på fastighetsskötsel i ditt område. Fråga ifall de kan besöka fastigheten och fråga hur de kan möta era behov och vad de har för kunskap/ resurser. Är du nöjd med svaren kan du be dem att lämna ett kostnadsförslag. Bor du i Göteborgsområdet rekommenderar jag IKAB, de är seriösa och har bra personal och maskinpark.

 

En del kommer hem –

andra återvänder till

sina bostäder.

Stig Johansson (36-