IRG Rörinspektion

- Ansvarsfullt och hållbarhetsarbete -

Skydda miljön genom korrekta avloppsflöden – IRG Rörinspektion AB´s bidrag till en grönare framtid.

 

  • När vi tänker på miljöskydd, är avloppssystem inte det första som kommer att tänka. Men korrekta avloppsflöden spelar en avgörande roll för att skydda vår miljö och hälsa. IRG Rörinspektion AB, en ledare inom rörinspektion, flödesmätning, och högtrycksspolning i Sverige, är dedikerade till att hjälpa sina kunder – kommuner, privata hushåll, företag och fastighetsägare – att effektivisera sina ledningsnät.

  • Att säkerställa korrekta avloppsflöden är inte bara viktigt för att undvika skador på fastigheter och infrastruktur, utan också för att minska påverkan på miljön. Genom att upptäcka och dokumentera problem i ledningsnätet, hjälper IRG till att förebygga läckage som kan förorena grundvatten och vattendrag. Deras expertis inom flödesmätning, högtrycksspolning och slamsugning bidrar till att minimera spill och avfall.

  • IRG Rörinspektion AB:s tjänster adderar till samhällets förtjänster, inte bara genom kostnadsbesparingar, utan också genom minskad påverkan på miljö och hälsa. De tror att det är deras ansvar att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, och deras dagliga arbete är grundat i detta ansvar.

  • Trots att de har sina kontor i Kungsbacka och Ljungskile, täcker de hela Sverige med sina mobila enheter, redo att hjälpa till där de behövs. Engagemang och fokus är kärnan i deras verksamhet. De är stolta över att vara ett av Sveriges största företag inom rörinspektion och tillskottsvattenutredningar.

  • Att jobba med IRG Rörinspektion AB innebär att man väljer en partner som är lika engagerad i att skydda miljön som man själv är. Oavsett om man behöver hjälp med rörinspektion, flödesmätning, högtrycksspolning, slamsugning, fastighetsutredning, fastighetsspolning eller någon av deras andra tjänster, kan man lita på att de alltid har miljön i åtanke.